اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

خدمات اداری » اخذ صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران » آيا ميدانيد هرمقطع تحصيلي چند امتياز براي افراد امتيازآور در ساجات كسب خواهد كرد؟

۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 2510 نسخه چاپی

در زير جدول امتياز مقاطع تحصيلي برحسب مرتبط بودن و... آمده است.

آيا ميدانيد هرمقطع تحصيلي چند امتياز براي افراد امتيازآور در ساجات كسب خواهد كرد؟

در زير جدول امتياز مقاطع تحصيلي برحسب مرتبط بودن و... آمده است.

 

جدول محاسبه امتياز مقاطع تحصيلي پرسنل امتيازآور

سطح تحصيلات