اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

پاسخ به سوالات حق بیمه

۱۲ تیر ۱۳۹۵ 2393 نسخه چاپی
پاسخ به سوالات حق بیمه
آیا نام آن دسته از کسانی که براساس قرارداد ساعتی کارمی کنند هم باید در لیست حق بیمه درج شود؟

پاسخ به سوالات حق بیمه

آیا نام آن دسته از کسانی که براساس قرارداد ساعتی کارمی کنند  هم باید در لیست حق بیمه درج شود؟

 

منظور از حق بیمه چیست وچطور محاسبه می شود ؟

پاسخ : طبق ماده۲ قانون تامین اجتماعی :حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد که ۷% سهم بیمه شده ،۲۰% سهم کارفرما و ۳% بابت بیمه بیکاری(سهم کارفرما) محاسبه می شود.

چه مواردی از دریافتی های بیمه شدگان مشمول کسر حق بیمه است؟

پاسخ : کلیه پرداختی های مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمرکه در مقابل کار به بیمه شده داده میشود به غیر از: حق همسر(عائله مندی)، بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله مندی حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده۸۶ قانون تامین اجتماعی(مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه می باشد)، هزینه سفر و فوق العاده ماموریت، عیدی، مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سواد آموزی، حق التضمین(کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان کار مشمول کسر حق بیمه می باشد.

آیا نام آن دسته از کسانی که براساس قرارداد ساعتی کارمی کنند  هم باید در لیست حق بیمه درج شود؟

پاسخ : کارفرمایان مکلفند طبق ماده ۳۲ قانون تامین اجتماعی لیست و حق بیمه افراد شاغل در کارگاه را فارغ از ساعات حضور در کارگاه به صورت روزانه و با رعایت حداقل و حداکثر دستمزد سال جاری به شعب تابعه ارسال و پرداخت نمایند.

مدتی است که در یک شرکت کار می کنم ولی هنوز بیمه نشده ام چکار باید بکنم؟

پاسخ : با مراجعه به شعبه و ارائه درخواست به واحد بازرسی پس از تائید بازرسی مبنی بر احراز اشتغال نامبرده ، کارفرما مکلف است طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، لیست ماهانه کارکنان خود را براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه پرداختی به آنان، تنظیم و به شعبه ارسال و پرداخت نماید .

زمان دقیق ترک کار بیمه شده در آخرین ماه کارکرد بایداعلام شود یا با لیست ماه دیگر؟

پاسخ : کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی مکلف هستند لیست و حق بیمه کارکنان شاغل را تا آخرین روز ماه بعد (در خصوص کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر آخرین روز دو ماه بعد می باشد) و با آخرین تغییرات از نظر شروع بکار بیمه شده، ترک کار، تعداد کارکنان، روزهای کارکرد ، حقوق و مزایای دریافتی مشمول کسر حق بیمه و به شعبه مربوطه سازمان تامین اجتماعی ارسال و حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند . لذا چنانچه کارکرد بیمه شده کمتر از یکماه باشد، ترک کار وی می بایست در همان ماه مربوطه و در صورتیکه بیمه شده ۳۰ یا ۳۱ روز و اسفند ماه ۲۹ روز کامل اشتغال داشته و در اول ماه بعد ترک کار نماید، می بایست در لیستهای ارسالی ماه بعد ترک کار وی درج گردد .

آیا مدیران عامل شرکتهای تعاونی که حق بیمه خود را کامل سی درصد پرداخت نمایند باز مشکل دارند در صورتی دارای سابقه ۲۵ ساله می باشند ؟

پاسخ : بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه ، کلیه مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین کارفرمایان اشخاص حقیقی می توانند با رعایت ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و با ۲۷ درصد حق بیمه متعلقه نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود به همراه کارکنان شاغل اقدام و از مزایای قانون برخوردار شوند

منبع: سازمان تامین اجتماعی

پاسخ به سوالات حق بیمه

منبع : سازمان تامين اجتماعي

برچسب ها : حق بيمه ء ليست بيمه ء قرارداد ساعتي

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید