اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم

۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 2408 نسخه چاپی
   آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم
آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم

   آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم  

 

۱ . آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ اصلاحی ق.م.م که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .

 

۲ . آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۴ اصلاحی ق.م.م که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ( ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون - ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۵ ) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

۳ . آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۷۷ اصلاحی ق.م.م با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ( ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون - ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۵ ) به تصویب هیات وزیران می رسد .

 

۴ . آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی ق.م.م ( حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون - ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ ) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

 

۵ . آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۷ اصلاحی ق.م.م ( ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون - ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ ) به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد .

 

۶ . آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۲۷ ق.م.م از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد شد .

 

۷ . دستورالعمل اجرایی بند ( س ) ماده ۱۳۲ اصلاحی . الحاقی  ق.م.م با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی ، صنعت ، معدن و تجارت ، علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می رسد .

 

۸ . آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ اصلاحی . الحاقی و بندهای آن ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد .

 

۹ . آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ اصلاحی ق.م.م به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

۱۰ . آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۹ اصلاحی ق.م.م به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

۱۱ . آیین نامه اجرایی بند ۸ ماده ۱۴۸ ق.م.م به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

 

۱۲ . آیین نامه اجرایی بند ۹ ماده ۱۴۸ ق.م.م به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

 

۱۳ . آیین نامه اجرایی مربوط به بند ۱۱ ماده ۱۴۸ ق.م.م به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

 

۱۴ . مقررات مربوط به استهلاک های دارایی های استهلاک پذیر موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون ( ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

 

۱۵ . آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحی  ق.م.م به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ( ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ ) به تصویب هیات وزیران می رسد .

 

۱۶ . آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ ق.م.م توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

۱۷ . آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی ق.م.م ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون ( ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ) با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

 

۱۸ . آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون ( ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ) با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی تهیه و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد .

 

۱۹ . آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۱ اصلاحی ق.م.م به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ( ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ ) مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد .

 

۲۰ . ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد .

 

۲۱ . آیین نامه اجرایی تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸۷ ق.م.م ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الجراء شدن این قانون ( ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ ) با همکاری سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد .

 

۲۲ . آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ ق.م.م توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دادایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی به موقع اجرا گذارده خواهد شد .

 

۲۳ . آیین نامه اجرایی تبصره ۲ الحاقی ماده ۲۱۹ ق.م.م توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ( ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ ) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

برچسب ها : پرتال جامع مشاورین والا مشاوره دانلود رایگان برنامه ریزی کار وسرمایه پول خرید فروش کارفرما والا پورتال جامع مطالب مرتبط دانلود رایگان برند درخواست وام بانکها رتبه بندی چک فروشگاه سامانه بیمه کارگزار مالیات فرم اظهارنامه مالیاتی چگونگی پرکردن فرم مالی حسابداری حسابرسی دانلود فرم دانلود رایگان مشاوره بررسی آمار حساب مراحل دسترسی جامع والا پرتال رشت گیلان عکس فیلم دفاع کمک مالی اقتصاد مالیات ارزش افزوده حقوق کارمندان کارگران استخدام والا حسابداری حسابرسی مهاجرت بیمه حق بیمه اموزش حسابداری صلاحیت پیمانکاری مشاور مالیاتی دفاعیه مالیاتی مشمول مالیات ارزش افزوده هیات حل اختلاف ابلاغیه دارایی هیات بند 3 برگ تشخیص اظهارنامه عملکرد اظهارنامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده اسناد مالی صورتهای مالی مالیات قطعی لیست حقوق و دستمزد لیست بینه پیمانکاران کارفرمایان جریمه دیرکرد معافیت مالیاتی. منطقه آزاد ثبت شرکت تغییرات شرکت نمونه فرم اساسنانه نمونه صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده هیئت مدیره ماده اساسنامه قانون مالیات های مستقیم ماده تبصره مالیات تکلیفی برگ متمم گزارش حسابرسی سامانه ثبت شرکتها. ساجات رتبه بندی شرکت امتیاز پرسنل مرخصی بیمه بیکاری قانون کار قوانین مالیاتی لایحه مستمری بازنشستگی تحریر دفاتر قانونی گزارش فصلی ماده 169 مکرر. مالیات عملکرد بدهی مالیاتی. تسهیلات دارایی جاری نسبت های مالی سرمایه افزایش سرمایه ثبت برند تعیین نام شرکت تاسیس شرکت روزنامه رسمی چاپ آگهی قانون اصلاحی تامین اجتمایی اداره کار کارگر عائله مندی حقوق مبنا حقوق و دستمزد سرمایه در گردش بستانکار استانداردهای حسابرسی استاندارد حسابداری حسابداری پیمانکاری. حسابداری صنعتی دانلود رایگان فیلم اظهارنامه فیلم آموزشی. جزوه حسابداری راهنمای ثبت نام تنظیم سند دوره ی مالی ماهیت حساب انواع حسابداری انبارداری انبارگردانی. ساعت کارکرد پرسنل ممنوع الخروج فرار مالیاتی حوزه مالیاتی کداقتصادی شناسه ملی فاکتور رسمی کارشناس رسمی دادگستری نظام مهندسی سازمان امورمالیاتی رسیدگی دفاتر رسیدگی گزارش خرید و غروش اصلاح اظهارنامه. چک سفته چک برگشتی صندوق فروشگاهی. سامانه استعلام مالیات بر ارث ارث یارانه یارانه نقدی افزایش قیمت اقتصادی تورم خودرو سابقه بیمه مشاهده سوابق بیمه افزایش حقوق مودی مودیان معاف معاف از مالیات بانک نکات مهم معاملات فصلی اخبار اقتصادی ضمانتنامه بانکی کد کارگاه نقل و انتقال سهام نسخه جدید لیست الکترونیکی انبوه سازان رتبه بندی

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید