اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

تغییرات حداقل حقوق پایه از سال ۵۷ تا ۹۷

۵ فروردین ۱۳۹۷ 1013 نسخه چاپی
تغییرات حداقل حقوق پایه از سال ۵۷ تا ۹۷

✍️ تغییرات حداقل حقوق پایه از سال ۵۷ تا ۹۷ 🔹سال ۱۳۵۷: ۶۳۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۵۸: ۱۷۰۱۰ ریال 🔹سال ۱۳۵۹: ۱۹۰۵۰ ریال 🔹سال ۱۳۶۰: ۱۹۰۵۰ ریال 🔹سال ۱۳۶۱: ۱۹۰۵۰ ریال 🔹سال ۱۳۶۲: ۱۹۰۵۰ ریال 🔹سال ۱۳۶۳: ۱۹۰۵۰ ریال 🔹سال ۱۳۶۴: ۲۱۶۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۶۵: ۲۱۶۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۶۶: ۲۲۸۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۶۷: ۲۴۹۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۶۸: ۲۴۹۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۶۹: ۳۰۰۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۷۰: ۵۰۳۱۰ ریال 🔹سال ۱۳۷۱: ۶۸۰۱۰ ریال 🔹سال ۱۳۷۲: ۸۹۸۲۰ ریال 🔹سال ۱۳۷۳: ۱۱۶۸۲۰ ریال 🔹سال ۱۳۷۴: ۱۵۹۹۹۰ ریال 🔹سال ۱۳۷۵: ۲۰۷۲۱۰ ریال 🔹سال ۱۳۷۶: ۲۵۴۴۶۰ ریال 🔹سال ۱۳۷۷: ۳۰۱۵۳۰ ریال 🔹سال ۱۳۷۸: ۴۱۶۳۷۳ ریال 🔹سال ۱۳۷۹: ۴۵۸۰۱۰ ریال 🔹سال ۱۳۸۰ : ۵۶۷۹۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۸۱: ۶۷۱۴۶۰ ریال 🔹سال ۱۳۸۲: ۸۵۳۳۸۰ ریال 🔹سال ۱۳۸۳: ۱۰۶۶۰۲۰ ریال 🔹سال ۱۳۸۴: ۱۲۲۵۹۲۰ ریال 🔹سال ۱۳۸۵: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۸۶: ۱۸۳۰۰۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۸۷: ۲۱۹۶۰۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۸۸: ۲۶۳۵۲۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۸۹: ۳۰۳۰۰۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۹۰: ۳۳۰۳۰۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۹۱: ۳۸۹۷۰۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۹۲: ۴۸۷۱۲۵۰ ریال 🔹سال ۱۳۹۳: ۶۰۸۹۱۰۰ ریال 🔹سال ۱۳۹۴: ۷۱۲۴۲۵۰ ریال 🔹سال ۱۳۹۵: ۸۱۲۱۶۶۰ ریال 🔹سال ۱۳۹۶: ۹۲۹۹۳۱۰ ریال 🔹سال۱۳۹۷: ۱۱۱۴۰۵۶۷ریال

برچسب ها : افزایش حقوق

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید