اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

سطح زبان – روش تخصصی فدرال

۳۱ تیر ۱۳۹۵ 1900 نسخه چاپی

توانایی در زبان انگلیسی یا زبان فرانسه یکی ازعوامل اکتساب امتیاز از اداره مهاجرت کانادا برای واجد شرایط شدن متخصصین می باشد.

سطح زبان روش تخصصی فدرال

توانایی در زبان انگلیسی یا زبان فرانسه یکی ازعوامل اکتساب امتیاز از اداره مهاجرت کانادا برای واجد شرایط شدن متخصصین می باشد.

اگر سطح زبان انگلیسی و یا فرانسه کمتر از سطح متوسط باشد ( کمتر از IELTS 6 )، متقاضی شرایط مهاجرت از روش تخصصی فدرال را ندارد.

در روش تخصصی فدرال ۲۸ امتیاز برای زبان وجود دارد. متقاضی با توجه به دانستن دو زبان رسمی کانادا، انگلیسی و فرانسه به صورت زیر ارزیابی می شود.

دانش زبان انگلیسی / فرانسه

امتیاز

زبان اول ( انگلیسی یا فرانسه )

سطح بالا ( هر مهارت * )

۶ امتیاز

سطح متوسط رو به بالا( هر مهارت * )

۵ امتیاز

سطح متوسط ( هر مهارت * )

۴ امتیاز

حداکثر

۲۴ امتیاز

زبان دوم ( انگلیسی یا فرانسه )

سطح متوسط ( هر مهارت * )

۴ امتیاز

حداکثر

۴ امتیاز

* مهارت ها در ۴ گروه شنیدن ، درک مطلب ، صحبت کردن و نوشتن می باشد

 

سطح زبان متقاضی توسط امتحانات آیلس IELTS (برای انگلیسی) و تف TEF (برای فرانسه) سنجیده می شود.

سطح زبان – روش تخصصی فدرال

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید