اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

سابقه کاری – روش تخصصی فدرال

۳۱ تیر ۱۳۹۵ 1845 نسخه چاپی

حد اکثر ۱۵ امتیاز برای سابقه کاری در روش حرفه و تخصص فدرال وجود دارد که بر اساس تجارب کاری محاسبه می گردد.

سابقه کاری روش تخصصی فدرال

تجربه کاری یکی از عواملی است که متقاضی می تواند در روش تخصصی فدرال از طریق آن از اداره مهاجرت کانادا امتیاز کسب کند. در اصل این مهمترین فاکتور در انتخاب متقاضی می باشد. اگر سابقه کاری کمتر از ۱ سال باشد، متقاضی شرایط لازم برای اقدام از روش تخصصی فدرال را ندارد.

حد اکثر ۱۵ امتیاز برای سابقه کاری در روش حرفه و تخصص فدرال وجود دارد که بر اساس تجارب کاری محاسبه می گردد.

این سابقه کاری باید در شغلی قانونی بدست آمده باشد:

سابقه

امتیاز

۶ سال یا بیشتر

۱۵ امتیاز

۴ تا ۵ سال

۱۳ امتیاز

۲ تا ۳ سال

۱۱ امتیاز

۱ سال یا بیشتر (کمتر از ۲ سال)

۹ امتیاز

سابقه کاری – روش تخصصی فدرال

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید