اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

سن – روش تخصصی فدرال

۳۱ تیر ۱۳۹۵ 1936 نسخه چاپی

سن یکی از عوامل تعیین کننده صلاحیت متقاضی توسط ماموران اداره مهاجرت کانادا می باشد.

سن روش تخصصی فدرال

سن یکی از عوامل تعیین کننده صلاحیت متقاضی توسط ماموران اداره مهاجرت کانادا می باشد.

برای مهاجرت به کانادا در روش تخصصی فدرال، سن حداکثر ۱۲ امتیاز دارد که به صورت زیر محاسبه می شود:

سن متقاضی

امتیاز

۱۸ سال یا کمتر

0 امتیاز

۱۸ سال تا ۳۵ سال

۱۲ امتیاز

۳۶ سال

۱۱ امتیاز

۳۷ سال

۱۰ امتیاز

۳۸ سال

۹ امتیاز

۳۹ سال

۸ امتیاز

۴۰ سال

۷ امتیاز

۴۱ سال

۶ امتیاز

۴۲ سال

۵ امتیاز

۴۳ سال

۴ امتیاز

۴۴ سال

۳ امتیاز

۴۵ سال

۲ امتیاز

۴۶ سال

۱ امتیاز

۴۷ سال و بیشتر

0 امتیاز

سن – روش تخصصی فدرال

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید