اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

دعوتنامه کاری از کانادا – روش تخصصی فدرال

۳۱ تیر ۱۳۹۵ 1926 نسخه چاپی

در روش تخصصی فدرال، این اصل ۱۰ امتیاز دارد که به صورت زیر محاسبه می گردد:

دعوتنامه کاری از کانادا روش تخصصی فدرال

دعوتنامه کاری به کانادا یکی از ۶ اصل اداره مهاجرت کانادا است که می تواند برای متقاضی امتیاز آورد.

در روش تخصصی فدرال، این اصل ۱۰ امتیاز دارد که به صورت زیر محاسبه می گردد:

مهاجرت به کانادا : دعوتنامه کاری

امتیاز

پیشنهاد کار دائم از کارفرمای کانادایی، پذیرفته شده توسط اداره دولتی منابع انسانی و توسعه مهارت کانادا HRSDC

۱۰ امتیاز

پیشنهاد کار دائم از کارفرمای کانادایی، بدون تأییدیه HRSDC ، اگر در زمان درخواست برای اقامت دائم، متقاضی مشغول کار نزد همان پیشنهاد دهنده ی کار در کانادا بر اساس یکی از مجوزهای موقت باشد.

۱۰ امتیاز

دعوتنامه کاری از کانادا – روش تخصصی فدرال

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید