اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

سازگاری با محيط کانادا – روش تخصصی فدرال

۳۱ تیر ۱۳۹۵ 1946 نسخه چاپی

کسب حداقل امتیاز زبان توسط همسر متقاضی الزامی می باشد. حداقل مورد نیاز در بخش امتیاز زبان همسر به شرح روبرو می باشد: مهارت شنیداری: ۴.۵، مهارت درک مطلب: ۳.۵، مهارت نوشتار: ۴ و مهارت صحبت: ۴

سازگاری با محيط کانادا روش تخصصی فدرال

سازگاری یکی از ۶ اصل ارزیابی متقاضی توسط اداره مهاجرت کانادا می باشد. امتیازات این اصل بر اساس توانایی متقاضی جهت استقرار در کانادا و تامین هزینه های خود محسوب می شود.

کسب حداقل امتیاز زبان توسط همسر متقاضی الزامی می باشد. حداقل مورد نیاز در بخش امتیاز زبان همسر به شرح روبرو می باشد: مهارت شنیداری: ۴.۵، مهارت درک مطلب: ۳.۵، مهارت نوشتار: ۴ و مهارت صحبت: ۴

جزئیات امتیاز بندی بخش سازگاری با محیط به شرح جدول زیر می باشد:

سازگاری با محیط کانادا

امتیاز

دانش زبان انگلیسی همسر

۵ امتیاز

حداقل یک سال کار قانونی تمام وقت در کانادا

۱۰ امتیاز

سابقه تحصیلی متقاضی در کانادا

۵ امتیاز

سابقه تحصیلی همسر در کانادا

۵ امتیاز

امتیاز دعوتنامه کاری از کانادا

۵ امتیاز

فامیل درجه یک بالای ۱۸ سال در کانادا

۵ امتیاز

سازگاری با محيط کانادا – روش تخصصی فدرال

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید