اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

نتایچ جستجو » مفاصا حساب مالياتي

  • ويژگي هاي قانون جديد در بخش ماليات بر ارث

    ويژگي هاي قانون جديد در بخش ماليات بر ارث

    عدم پرداخت ماليات برارث ظرف مهلت مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم موجب تعلق جريمه به آن مي شود و نقل و انتقال ترکه بخصوص اموال غيرمنقول آن منوط به مفاصا حساب مالياتي است.

    ۶ مرداد ۱۳۹۵ اخبار

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید