اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

نتایچ جستجو » کارمند دستگاه اجرایی

 • بخشنامه شمول قانون مدیریت یا قانون کار در خصوص کارکنان قراردادی

  بخشنامه شمول قانون مدیریت یا قانون کار در خصوص کارکنان قراردادی

  از آنجا که بر مبنای مستندات قانونی و تحلیل فوق، افراد پذیرفته شده در قالب قرارداد کار معین، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص نمی باشند و بر این مبنا مصداق ماده (۱۸۸) قانون کار نیستند، لذا قراردادهای موضوع استعلام، مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی هستند.

  ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ اخبار
 • شرط پرداخت حق اولاد به کارمندان خانم

  شرط پرداخت حق اولاد به کارمندان خانم

  قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان آقا و خانم دریافت حق اولاد و حق عائله مندی را پیش بینی کرده ولی برای خانمهای کارمند، پرداخت این حقوق مشروط به شرایطی شده است.

  ۱۷ تیر ۱۳۹۵ اخبار

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید