اینستاگرام و کانال تلگرام : hesabdary_valla  حسابداری – گزارش حسابرسی – اظهارنامه مالیاتی – ثبت نام کد اقتصادی – گزارش فصلی – تحریر دفاتر قانونی – تعیین حوزه مالیاتی – مشاوره مالیاتی – تامین حسابدار – دفاعیه مالیاتی و...  
 

نتایچ جستجو » مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی

  • بخشنامه شمول قانون مدیریت یا قانون کار در خصوص کارکنان قراردادی

    بخشنامه شمول قانون مدیریت یا قانون کار در خصوص کارکنان قراردادی

    از آنجا که بر مبنای مستندات قانونی و تحلیل فوق، افراد پذیرفته شده در قالب قرارداد کار معین، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص نمی باشند و بر این مبنا مصداق ماده (۱۸۸) قانون کار نیستند، لذا قراردادهای موضوع استعلام، مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی هستند.

    ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ اخبار

دانلود نرم افزارهای کاربردی

پیوندهای مفید